ANVR_CF_SGR

ANVR
Het Zuiden is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website en de reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden kunt u inzien via ANVR, en staan afgedrukt in de ANVR brochure 2018, welke op aanvraag beschikbaar is. De brochure bevat tevens de ANVR Reizigersvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Het Zuiden is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau. Of een reisbureau bij SGR is aangesloten kunt u controleren via www.sgr.nl, via het vakje zoeken op deelnemer.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de Reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Bijdrage per boeking € 2,50 (max. 9 pers.)

Annuleringsvoorwaarden
Indien een reservering/reis wordt geannuleerd, zal de Het Zuiden de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
De aanbetaling
– Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief ) tot de 28ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
35% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief ) tot de 21ste dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
40% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief ) tot de 14de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
50% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief ) tot de 5de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
75% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief ) tot de vertrekdag:
90% van de reissom
– Bij annulering op de vertrekdag of later:
100 % van de reissom

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op ANVR website.